Sök staffare & företagsvärd 2023!

Sök staffare & företagsvärd 2023!

Var med och gör MässING fantastiskt!


Som Staffare kan man göra flera diverse jobb som är väsentliga för att mässan ska fungera som planerat.

Som Företagsvärd ansvarar du för ett eller flera företag och agerar som deras hjälp och kontaktperson under mässan.


Båda rollerna är perfekta för att få kontakt med näringslivet och engagera sig inom sektionen. Inga tidigare kunskaper eller engagemang inom sektionen krävs för att vara med. Ni som läser basår är också uppmuntrade att engagera er och det är en perfekt väg för att kunna gå på Vårtacket!

Sök på följande länk: https://forms.gle/Zg3xwPD3Lw5ao3ndA

Hälsningar, projektgruppen för MässING 2023.


Help us make MässING fantastic!


As a staffer you can do various jobs that are essential for the career fair to work as planned.


As a company host you will be responsible for one or more companiies during the day and act as their help and contact during the fair.


Both roles are perfect in order to get in touch with the industry and to get involved with the guild! No previous experiences or involvement iwth the guild is required. Those of you that are studying base years are also encouraged to get yourselves involved and it’s a perfect way to get invited to the Vårtack!


Apply using the following link: https://forms.gle/Zg3xwPD3Lw5ao3ndA


Kind regards, the project group for MässING 2023.