Om mässing

Om mässing

Vad är MässING?

MässING är Ingenjörssektionens årliga arbetsmarknadsmässa som riktar sig till högskoleingenjörsstudenterna på Lund Tekniska högskola Campus Helsingborg.

MässING 2023 kommer att äga rum den 2a mars. Mässan är den perfekta mötesplatsen för företag att komma i kontakt med studenter.

Våra utbildningar

BYGGTEKNIK VÄG- OCH TRAFIK

På väg- och trafikprogrammet får studenterna kunskap inom samhällsbyggnad, transportsektorns marknad och krav, projektering samt drift och underhåll av väganläggningar. Utbildningen blandar teoretisk kunskap med praktisk genom problemlösning och uppgifter.

DATATEKNIK

Datateknik är en bred utbildning som berör datorsystem, både programvara och hårdvara samt de tekniska gränssnitten mot den miljö i vilken datorsystemen ska verka. Redan under utbildningen en verklighetsförankring där deras kunskap kopplas till praktiska uppgifter, projekt och problemlösning.

ELEKTROTEKNIK MED AUTOMATION

Studenterna som läser elektroteknik får kunskap om elkraftsystem som installationsteknik samt automationsteknik med givare, reglersystem och datorbaserande styr- och automationssystem. Under utbildningens gång genomförs samarbeten i form av projekt med företag i regionen.

BYGGTEKNIK MED ARKITEKTUR

Studenterna som läser byggteknik med arkitektur får rätt kompetens för dagens byggbransch. Utbildningen skapar en helhetsförståelse av byggprojekt och de olika faserna i byggprocessen. De får bland annat kompetens inom byggnaders planering och gestaltning.

BYGGTEKNIK JÄRNVÄGSTEKNIK

Byggteknik med inriktnings järnvägsteknik är en utbildning som blandar studiebesök, praktik- och projektkurser, med teoretiska kurser. Studenterna har sin undervisning på Campus Helsingborg och i Ängelholm där de samarbetar med Trafikverksskolan.

MASTERPROGRAM ENERGI- OCH MILJÖEFFEKTIVA BYGGNADER

Masterprogrammet ger avancerad kunskap och kompetens inom området energieffektiv och miljövänlig byggnadsdesign i kalla klimat. Studenterna arbetar tillsammans med att designa energieffektiva byggnader och analysera konsekvenserna av olika designalternativ med hjälp av en integrerad designprocess.

Anmälan är öppen!

Vårt mål är att kunna erbjuda så många intresserade företag en plats som möjligt på mässing, därför har vi iår ökat antal platser till 30. Vi rekommenderar ändå att ni anmäler er så snart som möjligt för att säkra upp er plats. På grund av stort intresse för medverkan på MässING 2023 så kommer anmälan att stängas så fort platserna är fyllda.