På Veidekke bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar. Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Här bygger vi med hjärta.

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsföretag med en
total omsättning på ca 38 mdr NOK. I Sverige har vi en omsättning på ca 12,2 mdr SEK (2020).