Vattenhallen Science Center startade 2009 och är organiserat under Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Naturvetenskapliga och Medicinska fakulteterna vid Lunds universitet.

Vattenhallen är en lustfylld och interaktiv plats där allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet kan mötas och utbyta tankar och idéer.