Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Tillsammans med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. I Sverige är vi 2000 kollegor på 35 kontor som är verksamma inom 25 olika kompetensområden. Vi finns även i Bulgarien, England, Estland, Litauen och Polen. Tyréns är en av Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin större företag enligt Great Place to Work.