SYSTRA är en av världens ledande ingenjörs- och konsultkoncerner specialiserade på kollektivtrafik och mobilitetslösningar. Våra 8 000 medarbetare gör oss till en ledande aktör inom infrastrukturlösningar för höghastighetsjärnväg, metro, tunnelbana, spårväg, bro, järnväg och väg.  På SYSTRA i Sverige är vi 250 medarbetare. Hos oss jobbar bland annat: järnvägsingenjörer, VA- projektörer, vägprojektörer, datasamordnare, geotekniker, miljökonsulter, projektörer inom BEST-K, och byggledare.