Mycket har hänt sedan starten år 2007. Idag har vi gått från de tretton elkraftsingenjörerna till ungefär 100 medarbetare. Vi ägs fortfarande av oss själva. Vi har ingen extern ägare som roffar åt sig av vår kaka. De beslut som tas, tar vi tillsammans och de vinster vi får delar vi upp mellan oss. Fortfarande är medarbetaren i fokus och vi vill fortsätta att jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Elbranschen är en framtidsbransch. Vi står inför enorma förändringar, både vad gäller att rusta upp det befintliga elnätet, men också att öka mängden förnybar el för att minska klimatavtrycket. Vi rekryterar konstant ny personal och tar även in praktikanter till flera av våra kontor.