Lunicore är din katapult ut i arbetslivet – ett jobb hos oss ger relevant erfarenhet och chansen att bygga upp ett värdefullt nätverk, redan under din studietid. På Lunicore söker vi löpande efter drivna studenter som är intresserade av att testa på konsultbranschen. Vi har 70 medarbetare som alla delar värdeorden driv, professionalism och nytänkande. Vi erbjuder projektbaserat arbete på ett genomsnitt av 10/h i veckan.