Ingenjörsektionen är teknologkårens sektion i Helsingborg som studiebevakar Högskoleingenjörsutbildningarna och Basårsubildningarna, utöver sin studiebevakning bedriver även sektionen studiesociala evenemang där det största är Nollningen. Detta studiesociala nätverk av nuvarande och ex högskolestudenter är där broar byggs inför framtiden.