CMB Projekt AB är verksamma i byggbranschen sedan 2009 och har väl dokumenterad erfarenhet inom bygg- och projektledning.

CMB kan hela byggprocessen. Vi kan ta helhetsansvar och leda projektet från planering till slutbesiktning och förvaltning, eller med punktinsatser komplettera er organisation med rätt kompetens.

Oavsett projektets storlek ser vi till att det blir färdigställt i tid och efter förväntan.