Campus Vänner är ett unikt nätverk av ledande företag och organisationer i regionen, som delar övertygelsen att högre utbildning är viktigt för framtiden. I nätverket är den nya generationens röst tydlig. Här byggs broar mellan studenter och näringsliv och mellan nutid och framtid.