Byggadministration Harald Olsson AB är ett konsultbolag som leder, styr och administrerar byggprojekt för både privat näringsliv och offentlig verksamhet. Vi är ett av de största projektledningsföretagen i Skåne med kontor i Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Vi arbetar med bygg- och markprojekt, ofta från tidigt planeringsskede fram till färdigställt projekt. Projekten omfattar ett brett spektrum, såsom exempelvis sjukhus, infrastrukturprojekt, kontor, utbildningslokaler och bostäder.