Avalon Innovation är ett konsultföretag med 160 specialister runt om i Skandinavien som brinner för att utveckla framtidens produkt- och systemlösningar tillsammans med våra kunder.

Vår storlek är vår styrka. Vi är stora nog för att ta oss an de mest komplexa och utmanande projekten, samtidigt som vi är tillräckligt små för att vara riktigt snabba, effektiva och personliga. Perfekt tycker vi!