AirSon Engineering AB utför entreprenader och arbetar med rådgivning inom energi- och installationsteknik och kontrollerat inneklimat. AirSons kompetens är speciellt lämpad för energiintensiva, installationstäta och avancerade projekt inom t ex mikroelektronik, medicinteknik, formsprutnings- och livsmedelsindustrin.