MÄSSING - DAGS ATT KNYTA KONTAKTER!

MässING 2019 blir mässans tionde år och är en arbetsmarknadsmässa som riktar sig till de 650st högskoleingenjörsstudenterna på LTH Campus Helsingborg.

Det är ett utmärkt tillfälle för dig som student att utforska möjligheterna inför arbetslivet efter examen och knyta kontakter inför examensarbeten och liknande. Som student går du runt på mässan och nätverkar med de företag du tycker är intressanta. Du får möjlighet att marknadsföra dig själv och dina ambitioner för framtiden. Förhoppningsvis lyckas du knyta kontakter som är värdefulla för din framtida karriär.

Mässan är även till för att du som student ska vidga dina vyer och se de möjligheter det finns inom branschen. På mässan kommer det finnas ett brett utbud av ingenjörer med olika arbetsuppgifter, kanske hittar du något nytt som intresserar dig. Genom att prata med de olika företagen kan du få bättre insikt av hur det är att jobba som ingenjör. Vetskapen om hur ditt framtida jobb kan se ut kommer förhoppningsvis att inspirera dig. Mässan skapar inte endast möjligheter för dig efter du tagit examen utan även chans att prata med företagen om praktik, exjobb och sommarjobb. Vi hoppas att du lämnar mässan förväntansfull inför framtiden och exalterad av alla möjligheter yrket som ingenjör erbjuder.


VÅRA UTBILDNINGAR

BYGGTEKNIK MED ARKITEKTUR

Studenterna som läser byggteknik med arkitektur får rätt kompetens för dagens byggbransch. Utbildningen skapar en helhetsförståelse av byggprojekt och de olika faserna i byggprocessen. De får bland annat kompetens inom byggnaders planering och gestaltning.

BYGGTEKNIK VÄG- OCH TRAFIK

På väg- och trafikprogrammet får studenterna kunskap inom samhällsbyggnad, transportsektorns marknad och krav, projektering samt drift och underhåll av väganläggningar. Utbildningen blandar teoretisk kunskap med praktisk genom problemlösning och uppgifter.

 

DATATEKNIK

Datateknik är en bred utbildning som berör datorsystem, både programvara och hårdvara samt de tekniska gränssnitten mot den miljö i vilken datorsystemen ska verka. Redan under utbildningen en verklighetsförankring där deras kunskap kopplas till praktiska uppgifter, projekt och problemlösning.

BYGGTEKNIK JÄRNVÄGSTEKNIK

Byggteknik med inriktnings järnvägsteknik är en utbildning som blandar studiebesök, praktik- och projektkurser, med teoretiska kurser. Studenterna har sin undervisning på Campus Helsingborg och i Ängelholm där de samarbetar med Trafikverksskolan.

 

ELEKTROTEKNIK MED AUTOMATION

Studenterna som läser elektroteknik får kunskap om elkraftsystem som installationsteknik samt automationsteknik med givare, reglersystem och datorbaserande styr- och automationssystem. Under utbildningens gång genomförs samarbeten i form av projekt med företag i regionen.

MASTERPROGRAM ENERGI- OCH MILJÖEFFEKTIVA BYGGNADER

Masterprogrammet ger avancerad kunskap och kompetens inom området energieffektiv och miljövänlig byggnadsdesign i kalla klimat. Studenterna arbetar tillsammans med att designa energieffektiva byggnader och analysera konsekvenserna av olika designalternativ med hjälp av en integrerad designprocess.


bild ebba maja.jpg

Vad vi vill åstadkomma

  • Hjälpa studenter att hitta sommarjobb och praktik

  • Hjälpa studenter att knyta kontakter som kan vara ett första steg inom en lång karriär på ett företag

  • Visa alla möjligheter som finns för studenterna på ingenjörssektions i deras framtida karriärer

  • Inspirera studenterna till nyfikenhet och engagemang.